logo-thuong-hieu-noi-tieng (1)

Thiết kế logo chữ và logo biểu tượng khác nhau như nào?

Trong lĩnh vực thiết kế logo, bạn sẽ thấy logo công ty thường có ba dạng: Logo chữ hay logo dạng chữ được gọi là lettermark. Logo dạng biểu tượng được gọi là logomark. Và dạng logo được kết hợp cả chữ và biểu tượng. Sự khác biệt của lettermark và logomark là gì? Lettermark […]

Read more