png-goldidea

27 Website tham khảo giúp bạn thiết kế hồ sơ năng lực tuyệt đẹp

Ngày nay tất cả các Designer, Coder đều cần một hồ sơ cá nhân trực tuyến (Portfolio). Portfolio của bạn có thể là dạng PDF đơn giản hay cầu kỳ hơn chút là một website do tự tay mình thiết kế. Bạn sẽ cần rất nhiều thời gian để lên ý tưởng và thực hiện […]

Read more