Thiết Kế Logo IS Việt Nam

 

IS Việt Nam là nhà phân phối độc quyền của Home Automatic Inc – Tiên phong tự động hoá nhà thông minh.

Logo IS được cách điệu từ tên thương hiệu với 2 chữ cái IS tạo thành biểu tượng ngôi nhà một cách thông minh! Dòng chữ Safety & Confort như nền tảng vững cho ngôi nhà IS.

Màu xanh sử dụng trong dự án thiết kế  logo này không những là màu của niềm tin, mà còn là sắc màu của sự thông minh - tính chất đặc trưng của thương hiệu

Bình luận
Thiết Kế Logo IS Việt Nam
Bình chọn bài viết