Thiết kế logo Máy Công Nông Nghiệp Hà An

 

Hai mảng trong biểu tượng Logo phân chia 2 loại hình sản phẩm Hà An sản xuất và phân phối: Máy công - nông nghiệp.

Dấu "Huyền" trong tên thương hiệu được cách điệu thành hình bánh răng đang dịch chuyển thể hiện tính chất năng động của thương hiệu, cũng là tính chất của máy móc Hà An sản xuất.

Màu xanh lá của thiết kế Logo là thể hiện tính thân thiện với mới trường với các sản phẩm của mình.

Bình luận
Thiết kế logo Máy Công Nông Nghiệp Hà An
Bình chọn bài viết