Thiết Kế Logo M_E Engineering

 

Thiết kế logo M&E với phần text thể hiện tên thương hiệu, kết hợp với tính chất hội nhập quốc tế của M&E.

Biểu tượng của Logo là hình ảnh cách điệu của ký tự & cới ý nghĩa kết nối, toàn cầu.

Logo sử dụng hai màu: xanh của niềm tin; cam của năng lượng.

Bình luận
Thiết Kế Logo M&E Engineering
Bình chọn bài viết