Thiết kế logo công ty xây dựng Fuji Việt Nam

 

Logo Fuji thể hiện rõ đặc trưng thương hiệu với ngành nghề xây dựng của mình.

Biểu tượng núi Phú Sỹ và mặt trời đỏ của logo thể hiện Chất Lượng Nhật Bản trong các công trình Fuji tham gia, và đó cũng là ý nguyện của giám đốc Fuji Việt Nam.

Mặt trời đỏ cũng thể hiện nhiệt huyết trong công việc của nhân viên Fuji. Ngọn núi là khát vọng chinh phục và cũng là nền tảng bền vững của thương hiệu

Bình luận
Thiết kế logo công ty xây dựng Fuji Việt Nam
Bình chọn bài viết