Thiết Kế Logo Công Ty HTC

 

Hiếm có biểu tượng nào đơn giản như Logo của HTC.

Nó thể hiện uy tín thương hiệu, niềm tin của khách hàng, dịch vụ chăm sóc hoàn hảo, và sự minh bạch với chữ C được cách điệu thành "vầng trăng khuyết".

Bình luận
Thiết Kế Logo Công Ty HTC
Bình chọn bài viết