Thiết Kế Logo Công Ty HM Global

 

HM Global hoạt động trong kinh doanh xe nâng. Anh chàng CEO người Hàn Quốc gặp chúng tôi với một ý định rõ ràng - yêu cầu Designer thể hiện chính xác ý tưởng mà anh đã ấp ủ từ lâu. Và bạn phiên dịch viên cũng nhắc lại một cách thận trọng "Anh cứ vẽ lại theo ý sếp em là ổn".

Designer Goldidea đã đề nghị sẽ thiết kế thêm 1 mẫu với ý tưởng riêng của mình. Và ý tưởng đó chính là Logo bạn đang nhìn thấy trong dự án này. Sau khi nhận được toàn bộ dự án thiết kế, anh chàng CEO đã mail lại cho đội ngũ Designer, tôi xin trích nguyên văn mail:

"I drew 4 logos HMG, I thinked they are great!
But, Goldidea created a new logo with new idea, and better than that!

Thank’s Goldidea. You’re great!"

Bình luận
Thiết Kế Logo Công Ty HM Global
Bình chọn bài viết