Thiết Kế Logo Công Ty Đồng Thái An

 

Thiết kế logo công ty Đồng Thái An gắn liền với lĩnh vực kinh doanh máy móc thiết bị công - nông - lâm nghiệp, với hình ảnh răng cưa quen thuộc của ốc vít, bắng răng, hình ảnh màu xanh của nông - lâm nghiệp, và mặt trời của sự khởi đầu, sức mạnh mới

Bình luận
Thiết Kế Logo Công Ty Đồng Thái An
Bình chọn bài viết