Thiết Kế Logo Chè Đức Xuyên

Logo chè Đức Xuyên được thiết kế với biểu tượng búp chè xanh non giữa đồi chè xanh ngút ngàn...

Từ màu sắc cho tới biểu tượng Logo nói đến thương hiệu chè xanh - sạch mà Đức Xuyên sản xuất, kinh doanh.

Bình luận
Thiết Kế Logo Chè Đức Xuyên
Bình chọn bài viết