Thiết Kế Logo Bến Thành

 

Tổng thể logo hình thành một mũi tên tiến về phía trước, nó thể hiện cho tốc độ, sức mạnh là đặc trưng của dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Bến Thành.

Hai nét màu xanh phía sau như một cánh chim khỏe khoắn nâng đỡ toàn bộ Logo.

Bình luận
Thiết Kế Logo Bến Thành
Bình chọn bài viết