TechBoss

 

Công nghệ đỉnh cao!

Là một thương hiệu điện máy mạnh ở thị trường Bắc Ninh, hoạt động gần 20 năm với chất lượng và uy tín thương hiệu đã được minh chứng qua thời gian. Tuy nhiên, khi muốn đăng ký nhãn hiệu để đảm bảo tính chất pháp lý, cái tên Ánh Hồng đã bị Cục Sở Hữu Trí Tuệ từ chối bảo hộ, rắc rối thực sự bắt đầu phát sinh.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Ban lãnh đạo công ty quyết định thay đổi tên thương hiệu và thay đổi nhận diện thành TECHBOSS để đảm báo tính pháp lý và bảo vệ thương hiệu khỏi những xâm phạm thương mại phức tạp sau này.

Các hạng mục do Goldidea thực hiện:

Đặt tên thương hiệu

Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Thiết kế logo

Thiết kế name card, phong bì, tiêu đề thư

Bình luận
Thiết kế logo và đặt tên thương hiệu TechBoss
Bình chọn bài viết