Sơn Avalon

 

Sơn Avalon - một thương hiệu sơn thuần túy muốn đem đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý nhất.

Là một thương hiệu mới trên thị trường, Avalon hiểu rằng để có thể tạo được lòng tin với khách hàng, trước tiên phải có một Logo chuyên nghiệp và ấn tượng.

Logo Avalon khéo léo lồng ghép tên thương hiệu với sản phẩm cốt lõi, tạo liên tưởng ngay lập tức tới thương hiệu sơn.

Bình luận
Sơn Avalon
Bình chọn bài viết