HTP Care

 

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần HTP Vina

Hạng mục:

Thiết kế logo công ty dược phẩm

Thiết kế name card

Thiết kế phong bì thư

Thiết kế tiêu đề thư

Thiết kế vỏ hộp thuốc Gavina Plus

Thiết kế vỏ hộp giấy thuốc Cridina

Nhận diện vỏ hộp thuốc HTP

Thiết kế vỏ hộp thuốc Nako-Ginko

Thiết kế vỏ hộp thuốc Super Max

Thiết kế vỏ hộp thuốc An Nhiệt Khang

Bình luận
HTP Care
Bình chọn bài viết