HITECHCONS

 

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hitechcons Việt Nam

Các hạng mục thiết kế thương hiệu do Goldidea đã thiết kế:

  • Thiết kế logo công ty xây dựng Hitechcons
  • Thiết kế name card
  • Thiết kế phong bì thư
  • Thiết kế tiêu đề thư
Bình luận