EMI

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thực Phẩm EMI Nhật Bản

Hạng mục thiết kế thương hiệu Goldidea đã thiết kế:

Thiết kế logo

Thiết kế name card

Thiết kế tiêu đề thư

Thiết kế phong bì thư

Thiết kế bao bì hộp nhựa

Bình luận
EMI
Bình chọn bài viết