Thiết Kế Logo M_E Engineering

Công ty Cổ Phần Cơ Điện Quốc Tế M&E Engineering
Thiết kế logo M&E với phần text thể hiện tên thương hiệu, kết hợp với tính chất hội nhập quốc tế của M&E
Biểu tượng của Logo là hình ảnh cách điệu của ký tự & cới ý nghĩa kết nối, toàn cầu.
Logo sử dụng hai màu: xanh của niềm tin; cam của năng lượng