Thiết Kế Logo Công Ty Đông Á

 

Thiết kế Logo Đông Á với hình ảnh 3 bàn tay đan vào nhau thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh tập thể, sự đồng lòng nhất trí của tổ chức hướng tới mục tiêu chung